Feliratkozás hírlevélre

Név


E-mail cím

Feliratkozom!

A kőszegi Patikamúzeum Gyógyszerészet-történeti Könyvtára

Amikor a Kőszegi Patikamúzeum 1980. október 20-án megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt, a sok tárgyi anyagon (műtárgyak, bútorzat, gyógyszergyártó gépek, felszerelési tárgyak, gyógyszer alapanyagok, stb.) kívül több ezer kötet muzeális értékű, a gyógyszer- és orvostudomány kezdeteit bemutató, s fejlődését nyomon követő könyv- és folyóirat anyagot is rejtettek raktárai.Amint ez az iratokból kitűnik, már jóval korábban, 1971 végétől beindult a szorgos gyűjtő munka ezen a téren is. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, az Ernyei József Könyvtár a számukra feleslegessé vált könyv- és folyóirat anyagot, különlenyomatokat leküldték a Kőszegi Patikamúzeumnak későbbi feldolgozás, feltárás céljából. Az akkori igazgató, dr. Szigetváry Ferenc a megye valamennyi patikájának elavulttá vált anyagát szintén begyűjtötte, de igen sok értékes anyagot kapott a múzeum magánszemélyektől is.

Az így összegyűjtött könyvtári anyag a Jurisics téri Patikaházban nyert kényszerű elhelyezést. Majd később, amikor 1984-ben megkezdődött a Rákóczi út 3. szám alatti, volt Küttel-patikaház múzeummá történő átalakítása, remény nyílt arra, hogy hamarosan megfelelő körülmények között, szakszerű elhelyezést nyernek a feltárt könyvek és folyóiratok is.

Az épülettömbben a „Fekete Szerecseny” Patikamúzeumon kívül, - amely a földszinti helyiségeket tölti be gazdag gyógyszerészeti emlékekkel - az emeleti helyiségekben egy csodálatos, három helyiségből álló könyvtár is rejtőzik. A szobák bútorzata szintén védett muzeális értékű: az 1895-ben alapított körmendi Megváltó patika felújított, neoreneszánsz berendezése. E gyógyszertári bútorzat polcain, szekrényeiben, volt galeriás materiális kamrájának bútorában azonban a patikaedények helyett a már feldolgozott, feltárt könyvek és folyóiratok kapnak helyet. Az épület lehetőséget adott arra is, hogy az előbbiekben említett reprezentatív elhelyezésen kívül raktárakat is kialakítsunk a földszinten, a padlástérben és a pincében. A könyvtár - amely figyelembe véve gyűjtőkörét - a „Gyógyszerészettörténeti Könyvtár” elnevezést kapta szintén 1988. május 31-én kezdte meg hivatalos működését.

A könyvtár állománya kifejezetten szakkönyvtári anyag, összetételében rendkívül változatos. Felöleli a magyar és a nemzetközi gyógyszerészi szakirodalom széles területét, a történeti fejlődés alapvető kérdéseit tárgyaló szakirodalmat, a haladás útját követő, szegélyező gyógyszerészeti és egészségügyi szabályrendeleteket, jogszabályokat és a gyógyszertári ügy- és üzletvitelre vonatkozó irodalmat. Megtalálhatók a gyógyszerelőiratok, dispensatóriumok, gyógyszerkönyvek, árszabások, a gyógyszerészi szaktudományok /botanika, kémia, materia medica, gyógyszerészet-gyógyszertechnológia/ éppúgy, mint a fizika, állattan, ásványtan azon tételeivel foglalkozó irodalom, amelyeket a gyógyszerészetben alkalmaznak, illetve azzal összefüggnek. Gazdagítja a könyvtár állományát a gyógyszerészképzéssel foglalkozó irodalom, a doktori értekezések, disszertációk és még sok más történeti és gyakorlati gyógyszerészettel összefüggő irodalom.

A könyvtár nyilvántartott anyaga megközelíti a 20 ezer kötetet, amely szám évről-évre növekszik. A könyvek és folyóiratok zömében az 1800-as évekből és az 1900-as évek elejéről valók, de találhatunk az 1700-as években napvilágot látott szakirodalmat is. Őrzünk 1736-ból származó Kräuter Lexicont, 1791-es Dispensatorium Universale seu Lexicont, 1770-es évekből származó magyar, osztrák, német gyógyszerkönyveket, gyógyszerárszabásokat /taxák/. Ezek mellett a könyvtárnak van olyan német nyelvű nyomtatott katalógusa is, amely főként 1500-1600-as évekből származó orvosi, természettudományi szakirodalmat regisztrál, de található itt rendőrorvosi rendszerrel foglalkozó több kötetes mű is 1786-1790-ből.

Található még a könyvtárban – bizonyos határok között készített cikkbibliográfia, kezdetleges sajtófigyelő anyag, régi gyógyszerészeti fali naptárak, kurrens folyóiratok és egy szerény, elsősorban a könyvtárosi munkát segítő kézikönyvtári anyag is.

E gyógyszerészettörténeti könyvtár a Patikamúzeum részeként működik, zárt könyvtár és kizárólag helyben kutatók számára tud segítséget nyújtani.

Kapcsolódó galéria

vissza
Magyar Angol Német Horvát