Feliratkozás hírlevélre

Név


E-mail cím

Feliratkozom!

Állandó kiállítások

 

Kőszegi Városi Múzeum (Tábornokház-Hősök Tornya)

"Céhek - céhemlékek"
A múzeum gyűjteménye igen gazdag céhtörténeti emlékekben is, melyeket az 1504-től működött 54 céh megmaradt tárgyai alkotnak. A múzeum céhekről szóló kiállítása céhládákat, artikulusokat, céhremekeket és egyéb, a céhes élet mindennapjaihoz tartozó tárgyakat mutat be.

 

"Kismesterségek"
A Tábornokház déli szárnyában ma a kőszegi céhes ipar történetét bemutató kiállítás található.
A kiállítás különlegessége, hogy az egyes mesterségeket teljesen felszerelt kézműves műhelyekkel illusztrálja. A gyűjtemény jelentőségét hangsúlyozza, hogy a bemutatott mesterségek kiállítási tárgyai kivétel nélkül a valaha Kőszegen működő mesterek tulajdonát képezték. A bemutatott műhelyek: órás, fésűs, hentes, szíjgyártó, könyvkötő, asztalos, fényképész, borbély, takács. Ezt tovább színesítik a céhtörténeti kiállítás céhládái, mesterlevelei, artikulusai, a Mária Terézia által alapított rajztanoda diákjai életkorukat meghazudtoló rajzai és egyéb figyelemfelkeltő tárgyak. Kőszeg az egyetlen olyan település, ahol egy több éven át tartó szervezett gyűjtést követően a céh-, és ipartörténeti emlékek egységként kerültek be a múzeumba. A bemutatott műhelyeket valóban összetartozó műtárgyakkal rendezték be. Érdekesség, hogy ezek a műhelyek (nyerges és szíjgyártó, cukrász, mézesbábos, hentes, fésűs, órás, könyvkötő, kéményseprő, lakatos, borbély, takács, fényképész, asztalos) a Kőszegen élt és dolgozott mesterek hagyatékaként kerültek megőrzésre, így a tárgyak olyan személyekhez köthetők, akiket a helybeli lakosok még ismerhettek is.

 

Arany Egyszarvú Patika

"A nyugat-dunántúli patikák történetéből"
A kiállítás Vas megye XVII-XIX. századi polgári és szerzetesi patikáinak emlékeiből mutat be válogatást a XVIII. század végi állapotnak megfelelően helyreállított egykori patikaépületben.
A múzeumba betérő látogatók megtekinthetik a hazai viszonylatban egyedülálló szárítópadlást vagy drogpadlást, ahol a patikusok a gyógyszerek előállításához szükséges gyógynövényeket szárították, és tesszük ezt mi is a mai napig a rekonstruált ládafiás szárítópolcozaton. A múzeum belső udvarán található a barokkos kialakítású patikakert, mely a XVIII. században használatos gyógynövényekből mutat be néhányat. Itt kapott helyet a megyei múzeumi szervezet gyógyszerészettörténet kiállítása, melynek fénypontja az egykori kőszegi jezsuita patika 1737-1743 között készített officina bútorzata. Az első helyiségben kerülnek bemutatásra a megye legrégebbi gyógyszerészet-történeti dokumentumai, a jezsuita patika írásos emlékei és a múzeum épületének története. A nagy teremben a gyógyszerészeti gyakorlat eszközeit mutatjuk be fejlődésükben. A mérés és a vizsgálat eszközeiből és a régi gyógyszeranyagokból a válogatást, nyomon kíséri a patikaedények formaalakulását a XVII. és a XX. század között. Végül a gyógyszerkiadáshoz szükséges eszközöket mutatjuk be. A már megszerzett élményeket a legbelső teremben, eredeti helyén látható, jezsuita fráterek által kézzel faragott, festményekkel díszített officinabútor koronázza.

 

Fekete Szerecseny Patika

"XVII.-XIX. századi kőszegi patikák"
Az épületben a város első patikája működött 1665 és 1983 között. Jelenleg a földszinten, az 1850-60 között készített officinából nyílik a XVII. századi patika enteriőr és a gyógyszerészet-történeti kiállítás. Eredeti helyén látható a XIX. század közepén készített cseresznyefa bútorzat. A XVII. és a XIX. századi laboratóriumi enteriőr mellett két teremben elsősorban laboratóriumi eszközöket mutatunk be. Az első kiállító teremben Magyarország legrégibb gyógyszerész dinasztiája, a Küttel-család relikviái láthatóak. Az utolsó teremben a gyógyszerkészítés, a gyógyszerformák készítésére szolgáló eszközök mellett éremgyűjtemény látható.
Talán nincs még egy olyan foglalkozás, ami annyira össze lenne kötve a képző- és
iparművészettel, mint a régebbi korok gyógyszerészete. Jól bizonyítja ezt, a kőszegi patika, amely ugyan második helyén, de mégis 1777-től 1910-ig itt működött. A Fekete Szerecseny patikaház szerves része a Kőszegi Patikamúzeumnak, amely a hazai gyógyszerészet gazdag Vas megyei emlékanyagát mutatja be. Látványában ez a kiállítóhelyünk nem versenyezhet a laikusok által is őszinte csodálattal szemlélt jezsuita bútorzattal, azonban egyedülállóan régi volta, valamint a bemutatott gazdag enteriőrök és eszközanyag miatt szakmai értéke talán nagyobb.

 

Zwinger

"Kaltenecker Lajos borgyűjteménye"
Az Öregtorony pincéjében kapott helyet a magángyűjtemény, mely a világ minden tájáról származó palackozott borkülönlegességeket mutatja be az ide érkező látogatóknak.

 

 

"Kőszeg szabad királyi város könyv-, nyomda-, és sajtótörténete 1836 és 1920 között"
Az Öregtorony földszintjén található a kiállítás, mely Kőszeg város nyomdatörténeti emlékeit mutatja be. Az 1836-tól, mindössze néhány év kihagyással folyamatosan működő kőszegi nyomdák magyar, német, horvát, szlovén és szlovák nyelvű vallásos kiadványokat jelentettek meg. A kiállításban a négy, egymásból kinövő - Kőszegen ebben az időszakban működő - nyomdáról tudhat meg többet a látogató és veheti szemügyre azok néhány eszközét, kiadott lapjaikat és egyéb kiadványaikat.

 

 

 

vissza
Magyar Angol Német Horvát